Świat Erek,  rok 1994, numer 5(5)

Bartkowiak Henryk Dwie rocznicowe nalepki z Warszawy49
Bartkowiak Henryk Kolejne nalepki z "UP"50
Kowalewski Grzegorz Nowa nalepka RUP51
Wnęk Lech Nieznane nalepki z OSZPiT-ów51
Rejnowski Bronisław Nowe nalepki okolicznościowe51-52
Banaszkiewicz Mieczysław UP Borne Sulinowo (cd52
Bartkowiak Henryk Nowe nalepki polecenia53
Kowalewski Grzegorz Błędy na nalepkach polecenia53
Janeczko Jerzy, Kowalewski Grzegorz, Bartkowiak Henryk Zastępcze nalepki polecenia54-55
Rejnowski Bronisław Zmiany w stanie organizacyjnym placówek pocztowo-telekomunikacyjnych na terenie Bydgoszczy w latach 1988-199156-57
Rejnowski Bronisław Placówka pocztwa Wieliczka - Kopalnia Soli58
Bartkowiak Henryk Sezonowe placówki pocztowe59
Bartkowiak Henryk Ciekawe datowniki 60

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.