Świat Erek,  rok 1994, numer 4(4)

Rejnowski Bronisław Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna w Oświęcimiu37
Bartkowiak Henryk Nowe nalepki z "UP"38
Stachowicz Jerzy Nalepki polecenia "UPT"38
Nartowski Lucjan Błędy na nalepkach polecenia39
Nartowski Lucjan Błędy kodu pocztowego39
Stachowicz Jerzy Włocławska niespodzianka40
Kowalewski Grzegorz, Stachowicz Jerzy, Wnęk Lech Zastępcze nalepki polecenia41-45
Nartowski Lucjan Nowy "ZUS"45
Kowalewski Grzegorz Dwie agencje w Pieszycach46
Stachowicz Jerzy Nie samym zbieraniem zbieracz żyje47
Redakcja Co piszą inni…48

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.