Świat Erek,  rok 1994, numer 12(12)

Nartowski Lucjan Ciekawy stempel polecenia z Chile130
Banaszkiewicz Mieczysław Co piszą inni…131-132
Rejnowski Bronisław Okolicznościowa nalepka polecenia JWF 130 lat Statystyki Warszawy133
Stachowicz Jerzy, Nartowski Lucjan Dalsze nalepki z "UP"134
Rowiński Marian, Stachowicz Jerzy, Kowalewski Grzegorz Uhlówek, Bodzetyn i inne błędy135
Stachowicz Jerzy Kolejne samoprzylepne 136
Stachowicz Jerzy, Błądziński Kazimierz, Szczęsnowicz Radosław Nowości w okienkach pocztowych136
Nartowski Lucjan, Stachowicz Jerzy, Rowiński Marian Zastępcze nalepki polecenia137-138
Banaszkiewicz Mieczysław Trzy zdania o up. Rebizanty140
Kowalewski Grzegorz Dziwne przypadki "samoprzylepnych"141
Rowiński Marian Stempelek nazwy up czy też przesunięcie druku141-142
Kowalewski Grzegorz Dwa typy "dużych" datowników eksploatacyjnych142
Rowiński Marian Wandalizm w okienkach pocztowych142
Rejnowski Bronisław Dokumenty143
Rejnowski Bronisław Zmiany w stanie placówek pocztowych144-147
Redakcja Stempel "R" z PNA148

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.