Świat Erek,  rok 1994, numer 11(11)

Rejnowski Bronisław Okolicznościowa nalepka z Głogowa121
Stachowicz Jerzy Dalsze samoprzylepne nalepki polecenia z RUP Włocławek122
Stachowicz Jerzy Kolejne nalepki z "UP"122-123
Rejnowski Bronisław, Czajka Zbigniew Powstaje nowa grupa znaków polecenia124-125
Rowiński Marian Zastępcze nalepki polecenia125
Bartkowiak Henryk Ile stempli "R" stosowano w czasie V Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów w Warszawie w 1955 r.?126
Wnęk Lech Ciekawy stempel polecenia z Rzeszowa127
Kowalewski Grzegorz O up Ciechocinek 3 raz jeszcze128
Bartkowiak Henryk Czy są to pełnoprawne listy polecone z Polskich Misji Wojskowych w ramach Sił Pokojowych ONZ?129-130

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.