Świat Erek,  rok 1994, numer 1(1)

Bartkowiak Henryk "Dobry" początek1-2
Bartkowiak Henryk UP w Borne Sulinowo3
Bukczyński Maciej, Nartowski Lucjan, Bartkowiak Henryk Nowe nalepki z serii "UP"3-4
Nartowski Lucjan, Augustynowicz Włodzimierz, Rowiński Marian Rośnie liczba błędów na nalepkach polecenia4-5
Nartowski Lucjan, Bartkowiak Henryk, Rowiński Marian Nowe nalepki "blanco"5-6
Bartkowiak Henryk Nowe stemple polecenia oddziałów nadawczych PKO7
Ostrówka Adam Nowości ze świata8
Ostrówka Adam Czy istnieją inne stemple polecenia "DOKP"?9
Bartkowiak Henryk Przesyłka z afrykańskiego piekła10
Redakcja Co piszą inni…11
Redakcja Od redakcji12

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.